הרכבות נבצע במקרים הבאים:

1. יש לנו עץ לא מניב

2. אנחנו רוצים להחליץ את הזן של העץ

סרטון הדרכה להרכבות: