מ-  עד- 

מבקעת עץ 8 טון.

LS8RROVER

מבקעת עץ 8 טון.

מבקעת עצים 8 טון.

5490 ₪

גרזן ביקוע S_X11

S_X11FISKARS

גרזן ביקוע S_X11

גרזן ביקוע X11 S

גרזן ביקוע M_X17

M_X17FISKARS

גרזן ביקוע M_X17

גרזן ביקוע M_X17

גרזן פיצול L_X21

L_X21FISKARS

גרזן פיצול L_X21

גרזן פיצול L_X21

גרזן פיצול XL_25

XL_25FISKARS

גרזן פיצול XL_25

גרזן פיצול XL_25

גרזן ביקוע XXL_X27

XXL_X27FISKARS

גרזן ביקוע XXL_X27

גרזן ביקוע XXL_X27

גרזן חיתוך XXS_X5

XXS_X5FISKARS

גרזן חיתוך XXS_X5

גרזן חיתוך XXS_X5

גרזן חיתוך קמפינג XS-X7

XS-X7FISKARS

גרזן חיתוך קמפינג XS-X7

גרזן חיתוך קמפינג XS-X7

מצ'טה קטנה XA3

XA3FISKARS

מצ'טה קטנה XA3

מצ'טה קטנה XA3