מ-  עד- 

משאבה טבולה "2 נירוסטה VA-7-7-0.55A Valex

VALEX

משאבה טבולה "2 נירוסטה VA-7-7-0.55A Valex

משאבה טבולה "2 נירוסטה VA-7-7-0.55A Valex